Sim Đầu Số 0335

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0335.750.286 390.000 39 Đặt mua
2 Viettel 0335.708.508 390.000 39 Đặt mua
3 Viettel 0335.869986 10.000.000 57 Đặt mua
4 Viettel 0335.789.222 10.000.000 41 Đặt mua
5 Viettel 0335.799.968 5.000.000 59 Đặt mua
6 Viettel 0335.413.979 1.990.000 44 Đặt mua
7 Viettel 0335.55.5885 7.200.000 47 Đặt mua
8 Viettel 0335.6666.16 7.200.000 42 Đặt mua
9 Viettel 0335.33.3979 6.990.000 45 Đặt mua
10 Viettel 0335.213.979 2.390.000 42 Đặt mua
11 Viettel 0335.279.779 4.500.000 52 Đặt mua
12 Viettel 0335.91.1102 2.350.000 25 Đặt mua
13 Viettel 0335.06.08.78 1.090.000 40 Đặt mua
14 Viettel 0335.79.1989 5.000.000 54 Đặt mua
15 Viettel 0335.3333.91 2.850.000 33 Đặt mua
16 Viettel 0335.023.979 2.390.000 41 Đặt mua
17 Viettel 0335.323.979 4.390.000 44 Đặt mua
18 Viettel 0335.26.04.76 1.050.000 36 Đặt mua
19 Viettel 0335.3333.28 2.850.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0335.11.11.97 4.390.000 31 Đặt mua
21 Viettel 0335.831.961 1.100.000 39 Đặt mua
22 Viettel 0335.626.368 2.790.000 42 Đặt mua
23 Viettel 03350.6789.4 1.090.000 45 Đặt mua
24 Viettel 0335.88.1997 5.250.000 53 Đặt mua