Sim Đầu Số 0353

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0353.316.886 2.790.000 43 Đặt mua
2 Viettel 0353.727.779 2.890.000 50 Đặt mua
3 Viettel 0353.763.979 2.350.000 52 Đặt mua
4 Viettel 0353.179.168 4.500.000 43 Đặt mua
5 Viettel 0353.366.678 2.890.000 47 Đặt mua
6 Viettel 0353.838.886 4.500.000 52 Đặt mua
7 Viettel 035350.888.9 1.500.000 49 Đặt mua
8 Viettel 0353.388.668 8.890.000 50 Đặt mua
9 Viettel 0353.888.839 14.400.000 55 Đặt mua
10 Viettel 0353.157.779 2.890.000 47 Đặt mua
11 Viettel 0353.526.686 4.500.000 44 Đặt mua
12 Viettel 0353.327.779 2.450.000 46 Đặt mua
13 Viettel 0353.818.688 4.390.000 50 Đặt mua
14 Viettel 0353.256.886 2.790.000 46 Đặt mua
15 Viettel 0353.663.898 1.090.000 51 Đặt mua
16 Viettel 0353.1111.31 4.500.000 19 Đặt mua
17 Viettel 0353.146.668 2.390.000 42 Đặt mua
18 Viettel 0353.69.1986 2.390.000 50 Đặt mua
19 Viettel 0353.326.886 2.890.000 44 Đặt mua
20 Viettel 0353.666.679 16.000.000 51 Đặt mua
21 Viettel 0353.379.678 1.990.000 51 Đặt mua
22 Viettel 0353.167.989 1.090.000 51 Đặt mua
23 Viettel 0353.556.886 2.890.000 49 Đặt mua
24 Viettel 0353.117.779 2.890.000 43 Đặt mua