Sim Đầu Số 0387

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0387.8888.19 4.500.000 60 Đặt mua
2 Viettel 0387.222.286 10.700.000 40 Đặt mua
3 Viettel 0387.9999.16 4.500.000 61 Đặt mua
4 Viettel 0387.19.01.80 1.090.000 37 Đặt mua
5 Viettel 0387.6666.27 4.390.000 51 Đặt mua
6 Viettel 0387.106.668 2.350.000 45 Đặt mua
7 Viettel 0387.961.368 2.890.000 51 Đặt mua
8 Viettel 0387.928.688 2.890.000 59 Đặt mua
9 Viettel 0387.768.678 2.390.000 60 Đặt mua
10 Viettel 0387.689.678 2.890.000 62 Đặt mua
11 Viettel 0387.0000.79 9.000.000 34 Đặt mua
12 Viettel 0387.99.1979 5.250.000 62 Đặt mua
13 Viettel 0387.6666.02 4.390.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0387.6666.18 4.500.000 51 Đặt mua
15 Viettel 0387.881.368 4.500.000 52 Đặt mua
16 Viettel 0387.897.779 7.200.000 65 Đặt mua
17 Viettel 0387.87.1986 5.250.000 57 Đặt mua
18 Viettel 0387.0000.92 2.790.000 29 Đặt mua
19 Viettel 0387.8888.56 4.390.000 61 Đặt mua
20 Viettel 0387.877.789 8.890.000 64 Đặt mua
21 Viettel 0387.11.11.95 4.500.000 36 Đặt mua
22 Viettel 0387.79.1989 5.290.000 61 Đặt mua
23 Viettel 0387.66.1991 2.350.000 50 Đặt mua
24 Viettel 0387.666.886 22.500.000 58 Đặt mua