Sim Đầu Số 0394

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0394.172.072 390.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0394.356.056 390.000 41 Đặt mua
3 Viettel 0394.762.678 1.500.000 52 Đặt mua
4 Viettel 0394.888.588 2.790.000 61 Đặt mua
5 Viettel 0394.983.979 2.000.000 61 Đặt mua
6 Viettel 0394.46.1988 1.990.000 52 Đặt mua
7 Viettel 0394.288.868 4.500.000 56 Đặt mua
8 Viettel 0394.933.979 2.390.000 56 Đặt mua
9 Viettel 0394.866.886 17.800.000 58 Đặt mua
10 Viettel 039403.888.9 1.500.000 52 Đặt mua
11 Viettel 0394.799.979 4.390.000 66 Đặt mua
12 Viettel 0394.936.668 2.350.000 54 Đặt mua
13 Viettel 0394.776.668 2.390.000 56 Đặt mua
14 Viettel 0394.568.579 4.500.000 56 Đặt mua
15 Viettel 039.444.1368 4.500.000 42 Đặt mua
16 Viettel 0394.47.1996 2.000.000 52 Đặt mua
17 Viettel 0394.61.1102 1.050.000 27 Đặt mua
18 Viettel 0394.56.2001 2.890.000 30 Đặt mua
19 Viettel 0394.726.668 2.390.000 51 Đặt mua
20 Viettel 0394.83.8388 4.500.000 54 Đặt mua
21 Viettel 039488.999.8 5.400.000 67 Đặt mua
22 Viettel 0394.316.668 2.390.000 46 Đặt mua
23 Viettel 0394.6666.89 4.500.000 57 Đặt mua
24 Viettel 0394.44.1998 4.390.000 51 Đặt mua