Sim Đầu Số 0396

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.9696.8688 10.000.000 63 Đặt mua
2 Viettel 0396.406.668 2.390.000 48 Đặt mua
3 Viettel 0396.966.678 4.500.000 60 Đặt mua
4 Viettel 0396.526.686 4.890.000 51 Đặt mua
5 Viettel 039.6666.490 1.090.000 49 Đặt mua
6 Viettel 0396.9999.59 11.500.000 68 Đặt mua
7 Viettel 0396.79.1991 2.790.000 54 Đặt mua
8 Viettel 0396.888.839 13.300.000 62 Đặt mua
9 Viettel 0396.919.929 5.400.000 57 Đặt mua
10 Viettel 0396.5555.45 5.250.000 47 Đặt mua
11 Viettel 0396.9999.02 4.390.000 56 Đặt mua
12 Viettel 0396.66.1981 6.990.000 49 Đặt mua
13 Viettel 0396.865.586 2.890.000 56 Đặt mua
14 Viettel 0396.78.1992 5.400.000 54 Đặt mua
15 Viettel 0396.787.789 5.250.000 64 Đặt mua
16 Viettel 0396.11.11.97 4.890.000 38 Đặt mua
17 Viettel 0396.196.668 5.000.000 54 Đặt mua
18 Viettel 0396.156.686 4.890.000 50 Đặt mua
19 Viettel 0396.333.379 16.000.000 46 Đặt mua
20 Viettel 0396.555.578 5.000.000 53 Đặt mua
21 Viettel 0396.613.979 2.790.000 53 Đặt mua
22 Viettel 0396.5555.26 2.790.000 46 Đặt mua
23 Viettel 0396.679.979 4.390.000 65 Đặt mua
24 Viettel 0396.008.886 2.790.000 48 Đặt mua