Sim Đầu Số 0396

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 07.68.68.68.47 5.500.000 60 Đặt mua
2 Mobifone 078.34567.39 8.800.000 52 Đặt mua
3 Mobifone 07.67.67.67.32 5.500.000 51 Đặt mua
4 Mobifone 07.68.68.68.94 5.500.000 62 Đặt mua
5 Viettel 09.8118.7070 7.900.000 41 Đặt mua
6 Mobifone 079.777.888.7 8.900.000 68 Đặt mua
7 Viettel 098.123.5050 6.400.000 33 Đặt mua
8 Viettel 0961.777.373 6.600.000 50 Đặt mua
9 Mobifone 07.8999.2555 8.500.000 59 Đặt mua
10 Mobifone 076.567.6886 7.900.000 59 Đặt mua
11 Mobifone 07.68.68.68.26 5.000.000 57 Đặt mua
12 Mobifone 079.777.2233 5.800.000 47 Đặt mua
13 Mobifone 076.555.6565 5.600.000 50 Đặt mua
14 Mobifone 07.67.67.67.12 6.500.000 49 Đặt mua
15 Mobifone 07.68.68.68.32 7.900.000 54 Đặt mua
16 Viettel 09.7171.6611 7.900.000 39 Đặt mua
17 Mobifone 078.666.1979 5.800.000 59 Đặt mua
18 Mobifone 07.68.68.68.36 5.500.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 07.67.67.67.15 9.000.000 52 Đặt mua
20 Viettel 09.8118.0202 7.900.000 31 Đặt mua
21 Mobifone 07.67.67.67.21 5.500.000 49 Đặt mua
22 Viettel 09.6116.2277 5.700.000 41 Đặt mua
23 Mobifone 079.777.8855 5.800.000 63 Đặt mua
24 Mobifone 07.68.68.68.21 5.500.000 52 Đặt mua
25 Mobifone 07.68.68.68.25 5.500.000 56 Đặt mua
26 Mobifone 079.3883.555 5.800.000 53 Đặt mua
27 Mobifone 0792.55.88.66 9.500.000 56 Đặt mua
28 Viettel 097.123.0202 7.900.000 26 Đặt mua
29 Viettel 096.123.2277 5.700.000 39 Đặt mua
30 Mobifone 07.9999.2882 5.800.000 63 Đặt mua
31 Mobifone 07.67.67.67.35 5.900.000 54 Đặt mua
32 Mobifone 07.68.68.68.23 6.500.000 54 Đặt mua
33 Viettel 09.6116.7575 6.400.000 47 Đặt mua
34 Mobifone 07.68.68.68.46 5.500.000 59 Đặt mua
35 Viettel 098.123.4040 5.590.000 31 Đặt mua
36 Mobifone 07.68.68.68.49 5.500.000 62 Đặt mua
37 Mobifone 07.67.67.67.13 5.500.000 50 Đặt mua
38 Mobifone 0798.86.9696 5.500.000 68 Đặt mua
39 Mobifone 07.68.68.68.37 5.500.000 59 Đặt mua
40 Mobifone 07.68.68.68.64 5.900.000 59 Đặt mua
41 Mobifone 078.368.7779 5.800.000 62 Đặt mua
42 Mobifone 07.67.67.67.81 6.800.000 55 Đặt mua
43 Mobifone 078.999.8181 6.000.000 60 Đặt mua
44 Viettel 097.111.5050 8.700.000 29 Đặt mua
45 Mobifone 07.67.67.67.04 7.700.000 50 Đặt mua
46 Mobifone 0707.79.2468 6.500.000 50 Đặt mua
47 Viettel 097.111.4141 6.400.000 29 Đặt mua
48 Mobifone 07.6767.6464 5.800.000 53 Đặt mua
49 Mobifone 07.68.68.68.45 5.500.000 58 Đặt mua
50 Viettel 097.123.0505 7.300.000 32 Đặt mua