Sim Đầu Số 0396

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.91.0202 1.600.000 31 Đặt mua
2 Mobifone 0708.33.9669 2.100.000 51 Đặt mua
3 Mobifone 0784.33.7070 950.000 39 Đặt mua
4 Mobifone 070.888.222.8 12.700.000 45 Đặt mua
5 Mobifone 0783.68.4848 1.100.000 56 Đặt mua
6 Mobifone 0789.89.1515 2.300.000 53 Đặt mua
7 Mobifone 0703.17.6767 1.050.000 44 Đặt mua
8 Mobifone 0708.33.2121 1.000.000 27 Đặt mua
9 Mobifone 070.333.555.6 4.000.000 37 Đặt mua
10 Mobifone 078.368.2727 1.000.000 50 Đặt mua
11 Mobifone 0798.18.2929 1.500.000 55 Đặt mua
12 Mobifone 07.9779.9966 3.500.000 69 Đặt mua
13 Mobifone 070.333.5775 1.200.000 40 Đặt mua
14 Mobifone 0789.92.1616 1.200.000 49 Đặt mua
15 Mobifone 078.368.0404 950.000 40 Đặt mua
16 Mobifone 0792.66.99.55 2.900.000 58 Đặt mua
17 Mobifone 078.666.999.3 4.270.000 63 Đặt mua
18 Mobifone 078.333.999.0 3.300.000 51 Đặt mua
19 Mobifone 0789.92.8866 2.450.000 63 Đặt mua
20 Mobifone 078.333.4224 850.000 36 Đặt mua
21 Mobifone 078.999.111.2 2.450.000 47 Đặt mua
22 Mobifone 079.888.555.8 5.900.000 63 Đặt mua
23 Mobifone 0703.32.9696 900.000 45 Đặt mua
24 Mobifone 0703.22.8787 1.500.000 44 Đặt mua
25 Mobifone 07.69.69.69.54 1.800.000 61 Đặt mua
26 Mobifone 07.9998.8282 1.500.000 62 Đặt mua
27 Mobifone 0792.33.2828 1.750.000 44 Đặt mua
28 Mobifone 07.9779.2882 2.500.000 59 Đặt mua
29 Mobifone 079.444.2772 950.000 46 Đặt mua
30 Mobifone 0764.22.6969 1.700.000 51 Đặt mua
31 Mobifone 0703.22.00.44 2.300.000 22 Đặt mua
32 Mobifone 0703.228.444 850.000 34 Đặt mua
33 Mobifone 0703.33.22.66 2.900.000 32 Đặt mua
34 Mobifone 0792.55.8181 950.000 46 Đặt mua
35 Mobifone 0708.33.77.55 2.250.000 45 Đặt mua
36 Mobifone 0789.86.1313 1.300.000 46 Đặt mua
37 Mobifone 0784.11.5858 1.200.000 47 Đặt mua
38 Mobifone 0798.18.1177 850.000 49 Đặt mua
39 Mobifone 0789.91.7997 1.200.000 66 Đặt mua
40 Mobifone 07.8666.1000 1.800.000 34 Đặt mua
41 Mobifone 078.666.7755 2.900.000 57 Đặt mua
42 Mobifone 078.368.6677 1.200.000 58 Đặt mua
43 Mobifone 07.9779.1881 4.500.000 57 Đặt mua
44 Mobifone 079.345.1818 1.500.000 46 Đặt mua
45 Mobifone 079.777.0066 2.900.000 49 Đặt mua
46 Mobifone 0786.667.222 2.250.000 46 Đặt mua
47 Mobifone 089.888.0110 1.500.000 43 Đặt mua
48 Mobifone 079.777.111.8 4.550.000 48 Đặt mua
49 Mobifone 0708.31.2929 900.000 41 Đặt mua
50 Mobifone 079.222.1313 1.500.000 30 Đặt mua