Sim Đầu Số 0889

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0889.758.789 2.300.000 69 Đặt mua
2 Vinaphone 0889.759.789 3.000.000 70 Đặt mua
3 Vinaphone 0889.157.789 2.300.000 62 Đặt mua
4 Vinaphone 0889.829.789 2.300.000 68 Đặt mua
5 Vinaphone 0889.151.789 2.300.000 56 Đặt mua
6 Vinaphone 0889.185.789 2.300.000 63 Đặt mua
7 Vinaphone 0889.195.789 2.300.000 64 Đặt mua
8 Vinaphone 0889.171.789 2.700.000 58 Đặt mua
9 Vinaphone 0889.161.789 2.700.000 57 Đặt mua
10 Vinaphone 0889.155.789 3.000.000 60 Đặt mua
11 Vinaphone 0889.158.789 2.300.000 63 Đặt mua
12 Vinaphone 0889.729.789 2.300.000 67 Đặt mua
13 Vinaphone 0889.01.07.04 910.000 37 Đặt mua
14 Vinaphone 0889.08.02.17 910.000 43 Đặt mua
15 Vinaphone 0889.01.03.11 910.000 31 Đặt mua
16 Vinaphone 0889.08.03.16 910.000 43 Đặt mua
17 Vinaphone 0889.08.09.12 910.000 45 Đặt mua
18 Vinaphone 0889.08.08.16 910.000 48 Đặt mua
19 Vinaphone 0889.08.09.17 910.000 50 Đặt mua
20 Vinaphone 0889.02.03.11 910.000 32 Đặt mua
21 Vinaphone 0889.01.01.15 910.000 33 Đặt mua
22 Vinaphone 0889.08.10.11 910.000 36 Đặt mua
23 Vinaphone 0889.31.07.17 910.000 44 Đặt mua
24 Vinaphone 0889.02.11.08 910.000 37 Đặt mua