Sim Đầu Số 0945

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 09.456.29999 310.000.000 62 Đặt mua
2 Vinaphone 0945.886.999 59.000.000 67 Đặt mua
3 Vinaphone 0945.42.0550 740.000 34 Đặt mua
4 Vinaphone 0945.84.5225 740.000 44 Đặt mua
5 Vinaphone 0945.83.1551 740.000 41 Đặt mua
6 Vinaphone 0945.54.11.00 740.000 29 Đặt mua
7 Vinaphone 0945.28.3003 740.000 34 Đặt mua
8 Vinaphone 094.5557.239 1.100.000 49 Đặt mua
9 Vinaphone 0945.20.01.01 1.250.000 22 Đặt mua
10 Vinaphone 0945.09.06.85 1.250.000 46 Đặt mua
11 Vinaphone 0945.42.66.44 740.000 44 Đặt mua
12 Vinaphone 0945.02.11.55 910.000 32 Đặt mua
13 Vinaphone 0945.0918.77 910.000 50 Đặt mua
14 Vinaphone 0945.75.4554 740.000 48 Đặt mua
15 Vinaphone 0945.18.2112 740.000 33 Đặt mua
16 Vinaphone 0945.76.21.21 810.000 37 Đặt mua
17 Vinaphone 0945.72.3223 740.000 37 Đặt mua
18 Vinaphone 0945.27.33.57 700.000 45 Đặt mua
19 Vinaphone 0945.43.7227 740.000 43 Đặt mua
20 Vinaphone 0945.82.99.55 910.000 56 Đặt mua
21 Vinaphone 0945.31.04.04 810.000 30 Đặt mua
22 Vinaphone 0945.84.00.33 810.000 36 Đặt mua
23 Vinaphone 0945.0936.55 810.000 46 Đặt mua
24 Vinaphone 0945.40.34.34 810.000 36 Đặt mua