Sim Lục Quý 3 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0389.333333 1.105.000.000 38 Đặt mua
2 Viettel 0367.333333 366.000.000 34 Đặt mua
3 Viettel 0352.333.333 424.000.000 28 Đặt mua
4 Viettel 0348.333333 350.000.000 33 Đặt mua
5 Viettel 0358.333.333 446.000.000 34 Đặt mua
6 Viettel 0397.333.333 368.000.000 37 Đặt mua
7 Viettel 0378.333333 378.000.000 36 Đặt mua
8 Viettel 0362.333333 479.000.000 29 Đặt mua
9 Viettel 0368.333333 1.105.000.000 35 Đặt mua
10 Viettel 0399.333333 888.000.000 39 Đặt mua