Sim Lục Quý 4 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0976.284.853 490.000 52 Đặt mua
2 Viettel 0364.041.941 390.000 32 Đặt mua
3 Viettel 0967.413.481 490.000 43 Đặt mua
4 Viettel 0965.391.327 490.000 45 Đặt mua
5 Viettel 0332.592.347 390.000 38 Đặt mua
6 Viettel 0377.423.278 390.000 43 Đặt mua
7 Viettel 0967.462.776 490.000 54 Đặt mua
8 Viettel 0867.33.0108 490.000 36 Đặt mua
9 Viettel 0961.27.99.32 490.000 48 Đặt mua
10 Viettel 0983.719.482 490.000 51 Đặt mua
11 Viettel 0358.550.823 390.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0981.506.271 490.000 39 Đặt mua
13 Viettel 0977.954.705 490.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0329.1666.85 390.000 46 Đặt mua
15 Viettel 0967.365.703 490.000 46 Đặt mua
16 Viettel 0972.544.810 490.000 40 Đặt mua
17 Viettel 0985.571.875 490.000 55 Đặt mua
18 Viettel 0358.75.8188 390.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0358.319.921 390.000 41 Đặt mua
20 Viettel 0344.417.418 390.000 36 Đặt mua
21 Viettel 03888.14.679 390.000 54 Đặt mua
22 Viettel 0967.54.50.35 490.000 44 Đặt mua
23 Viettel 0394.356.056 390.000 41 Đặt mua
24 Viettel 0981.533.157 490.000 42 Đặt mua
25 Viettel 0961.434.796 490.000 49 Đặt mua
26 Viettel 09.7173.4041 490.000 36 Đặt mua
27 Viettel 0961.723.914 490.000 42 Đặt mua
28 Viettel 0963.039.474 490.000 45 Đặt mua
29 Viettel 0967.721.532 490.000 42 Đặt mua
30 Viettel 0867.334.112 490.000 35 Đặt mua
31 Viettel 0964.832.108 490.000 41 Đặt mua
32 Viettel 039.222.6202 390.000 28 Đặt mua
33 Viettel 0978.407.035 490.000 43 Đặt mua
34 Viettel 0977.445.402 490.000 42 Đặt mua
35 Viettel 0987.461.723 490.000 47 Đặt mua
36 Viettel 0961.42.1002 490.000 25 Đặt mua
37 Viettel 0985.079.465 490.000 53 Đặt mua
38 Viettel 0975.401.927 490.000 44 Đặt mua
39 Viettel 0989.193.671 490.000 53 Đặt mua
40 Viettel 0971.593.754 490.000 50 Đặt mua
41 Viettel 0358.25.1828 390.000 42 Đặt mua
42 Viettel 0975.093.241 490.000 40 Đặt mua
43 Viettel 0971.605.644 490.000 42 Đặt mua
44 Viettel 0982.139.041 490.000 37 Đặt mua
45 Viettel 0865.265.028 490.000 42 Đặt mua
46 Viettel 0347.84.4004 390.000 34 Đặt mua
47 Viettel 0971.637.264 490.000 45 Đặt mua
48 Viettel 0982.46.7050 490.000 41 Đặt mua
49 Viettel 0966.55.4341 490.000 43 Đặt mua
50 Viettel 035.368.1246 390.000 38 Đặt mua