Sim Năm Sinh 1960

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0983.431.960 1.090.000 43 Đặt mua
2 Viettel 0866.551.960 4.500.000 46 Đặt mua
3 Viettel 08.6666.1960 13.300.000 48 Đặt mua
4 Viettel 0962.751.960 1.090.000 45 Đặt mua
5 Viettel 0978.76.1960 900.000 53 Đặt mua
6 Viettel 0978.35.1960 1.200.000 48 Đặt mua
7 Viettel 0389.25.1960 620.000 43 Đặt mua
8 Viettel 0869.73.1960 700.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0969.89.1960 1.800.000 57 Đặt mua
10 Vinaphone 0949.43.1960 1.900.000 45 Đặt mua
11 Vinaphone 0888.09.1960 2.280.000 49 Đặt mua
12 Viettel 0973.18.1960 1.900.000 44 Đặt mua
13 Mobifone 0933.65.1960 2.050.000 42 Đặt mua
14 Vinaphone 0853.11.1960 1.830.000 34 Đặt mua
15 Mobifone 0784.73.1960 1.830.000 45 Đặt mua
16 Vinaphone 0888.07.1960 2.280.000 47 Đặt mua
17 Mobifone 0786.28.1960 1.680.000 47 Đặt mua
18 Mobifone 0932.67.1960 1.900.000 43 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.66.1960 2.600.000 52 Đặt mua
20 Viettel 0987.28.1960 1.900.000 50 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.7.1.1960 2.280.000 48 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.91.1960 2.280.000 50 Đặt mua
23 Viettel 0985.71.1960 1.680.000 46 Đặt mua
24 Mobifone 09.0101.1960 2.490.000 27 Đặt mua