Sim Năm Sinh 1963

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 08.6666.1963 13.400.000 51 Đặt mua
2 Viettel 0981.941.963 1.050.000 50 Đặt mua
3 Viettel 0867.361.963 660.000 49 Đặt mua
4 Viettel 0869.511.963 660.000 48 Đặt mua
5 Viettel 0974.88.1963 2.000.000 55 Đặt mua
6 Viettel 09.6676.1963 2.000.000 53 Đặt mua
7 Viettel 0868.77.1963 1.600.000 55 Đặt mua
8 Viettel 0865.75.1963 1.000.000 50 Đặt mua
9 Vinaphone 0888.38.1963 2.280.000 54 Đặt mua
10 Viettel 0988.59.1963 2.600.000 58 Đặt mua
11 Vinaphone 0949.48.1963 2.280.000 53 Đặt mua
12 Mobifone 0932.67.1963 1.900.000 46 Đặt mua
13 Mobifone 0932.62.1963 2.200.000 41 Đặt mua
14 Mobifone 0937.73.1963 2.050.000 48 Đặt mua
15 Vinaphone 0949.39.1963 2.200.000 53 Đặt mua
16 Vinaphone 0949.43.1963 2.280.000 48 Đặt mua
17 Viettel 0978.54.1963 2.600.000 52 Đặt mua
18 Mobifone 0903.82.1963 1.900.000 41 Đặt mua
19 Vinaphone 0888.65.1963 2.280.000 54 Đặt mua
20 Mobifone 0786.28.1963 1.680.000 50 Đặt mua
21 Mobifone 0705.201.963 2.520.000 33 Đặt mua
22 Mobifone 0763.241.963 550.000 41 Đặt mua
23 Viettel 0969.19.1963 3.790.000 53 Đặt mua
24 Vinaphone 0942.041.963 1.150.000 38 Đặt mua