Sim Năm Sinh 1978

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1978 950.000 41 Đặt mua
2 Viettel 0364.16.04.78 1.100.000 39 Đặt mua
3 Viettel 0981.90.1978 3.590.000 52 Đặt mua
4 Viettel 0866.66.1978 22.200.000 57 Đặt mua
5 Viettel 0384.17.02.78 1.100.000 40 Đặt mua
6 Viettel 08.6886.1978 8.850.000 61 Đặt mua
7 Viettel 0388.11.11.78 10.700.000 38 Đặt mua
8 Viettel 0367.11.11.78 2.890.000 35 Đặt mua
9 Viettel 0362.24.01.78 1.050.000 33 Đặt mua
10 Viettel 0353.11.11.78 2.990.000 30 Đặt mua
11 Viettel 0974.86.1978 2.790.000 59 Đặt mua
12 Viettel 0974.66.1978 3.590.000 57 Đặt mua
13 Viettel 0333.11.11.78 13.300.000 28 Đặt mua
14 Viettel 0973.95.1978 3.590.000 58 Đặt mua
15 Viettel 0867.67.1978 5.400.000 59 Đặt mua
16 Viettel 0869.09.06.78 3.590.000 53 Đặt mua
17 Viettel 0335.06.08.78 1.090.000 40 Đặt mua
18 Viettel 0971.96.1978 3.590.000 57 Đặt mua
19 Viettel 0977.86.1978 6.990.000 62 Đặt mua
20 Viettel 0963.86.1978 4.390.000 57 Đặt mua
21 Viettel 0981.62.1978 2.790.000 51 Đặt mua
22 Viettel 0983.86.1978 20.000.000 59 Đặt mua
23 Viettel 0867.89.1978 20.000.000 63 Đặt mua
24 Viettel 0986.28.1978 8.890.000 58 Đặt mua