Sim Năm Sinh 1988

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0972.31.1988 12.000.000 48 Đặt mua
2 Viettel 0976.71.1988 12.000.000 56 Đặt mua
3 Viettel 0372.88.1988 10.000.000 54 Đặt mua
4 Viettel 0961.92.1988 12.000.000 53 Đặt mua
5 Viettel 0333.62.1988 10.000.000 43 Đặt mua
6 Viettel 0961.35.1988 12.000.000 50 Đặt mua
7 Viettel 0984.44.1988 20.000.000 55 Đặt mua
8 Viettel 0965.71.1988 10.000.000 54 Đặt mua
9 Viettel 0977.10.1988 12.000.000 50 Đặt mua
10 Viettel 0396.88.1988 15.000.000 60 Đặt mua
11 Viettel 0973.65.1988 10.000.000 56 Đặt mua
12 Mobifone 0769.62.1988 1.830.000 56 Đặt mua
13 Vietnamobile 0587.44.1988 810.000 54 Đặt mua
14 Mobifone 0797.71.1988 1.830.000 57 Đặt mua
15 Mobifone 07.9993.1988 2.050.000 63 Đặt mua
16 Mobifone 0764.71.1988 1.830.000 51 Đặt mua
17 Mobifone 0786.04.1988 1.830.000 51 Đặt mua
18 Mobifone 0798.93.1988 2.050.000 62 Đặt mua
19 Mobifone 0703.61.1988 1.830.000 43 Đặt mua
20 Mobifone 0764.61.1988 1.830.000 50 Đặt mua
21 Mobifone 0764.84.1988 1.830.000 55 Đặt mua
22 Mobifone 0784.45.1988 1.830.000 54 Đặt mua
23 Mobifone 0764.51.1988 1.830.000 49 Đặt mua
24 Mobifone 0785.96.1988 1.830.000 61 Đặt mua
25 Mobifone 0786.64.1988 1.830.000 57 Đặt mua
26 Mobifone 0797.41.1988 1.830.000 54 Đặt mua
27 Mobifone 0786.67.1988 1.680.000 60 Đặt mua
28 Vietnamobile 0583.46.1988 810.000 52 Đặt mua
29 Vinaphone 0856.27.1988 1.830.000 54 Đặt mua
30 Mobifone 0707.35.1988 2.600.000 48 Đặt mua
31 Mobifone 0764.25.1988 1.830.000 50 Đặt mua
32 Mobifone 0764.98.1988 1.830.000 60 Đặt mua
33 Mobifone 0775.64.1988 1.830.000 55 Đặt mua
34 Mobifone 0786.57.1988 1.830.000 59 Đặt mua
35 Mobifone 077.5.02.1988 1.900.000 47 Đặt mua
36 Mobifone 0704.41.1988 1.830.000 42 Đặt mua
37 Mobifone 0784.73.1988 1.830.000 55 Đặt mua
38 Mobifone 0703.47.1988 1.830.000 47 Đặt mua
39 Mobifone 0703.64.1988 1.830.000 46 Đặt mua
40 Mobifone 0707.83.1988 2.600.000 51 Đặt mua
41 Mobifone 0786.44.1988 1.830.000 55 Đặt mua
42 Vinaphone 0813.27.1988 1.830.000 47 Đặt mua
43 Mobifone 0703.25.1988 1.680.000 43 Đặt mua
44 Mobifone 0764.20.1988 1.180.000 45 Đặt mua
45 Mobifone 0764.07.1988 1.830.000 50 Đặt mua
46 Mobifone 0786.40.1988 1.180.000 51 Đặt mua
47 Mobifone 0786.28.1988 1.680.000 57 Đặt mua
48 Vinaphone 08.5678.1988 12.700.000 60 Đặt mua
49 Vinaphone 0828.95.1988 1.400.000 58 Đặt mua
50 Vinaphone 081776.1988 1.890.000 55 Đặt mua
DMCA.com Protection Status