Sim Năm Sinh 1990

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 35 Đặt mua
2 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 53 Đặt mua
3 Viettel 033.484.1990 1.330.000 41 Đặt mua
4 Viettel 0376.2.3.1990 1.220.000 40 Đặt mua
5 Viettel 086.27.5.1990 5.600.000 47 Đặt mua
6 Viettel 086.7.02.1990 3.100.000 42 Đặt mua
7 Viettel 0377.15.1990 1.330.000 42 Đặt mua
8 Viettel 036.929.1990 3.350.000 48 Đặt mua
9 Viettel 034.918.1990 1.560.000 44 Đặt mua
10 Viettel 0334.93.1990 1.630.000 41 Đặt mua
11 Viettel 03.44.66.1990 1.950.000 42 Đặt mua
12 Viettel 086.221.1990 5.600.000 38 Đặt mua
13 Viettel 086.8.07.1990 4.100.000 48 Đặt mua
14 Viettel 086.207.1990 5.600.000 42 Đặt mua
15 Viettel 086.5.04.1990 4.100.000 42 Đặt mua
16 Viettel 0394.31.1990 1.560.000 39 Đặt mua
17 Viettel 086.29.7.1990 5.600.000 51 Đặt mua
18 Viettel 0354.59.1990 1.830.000 45 Đặt mua
19 Viettel 086.9.06.1990 5.600.000 48 Đặt mua
20 Viettel 086.213.1990 5.600.000 39 Đặt mua
21 Viettel 035.342.1990 1.250.000 36 Đặt mua
22 Viettel 086.27.3.1990 5.600.000 45 Đặt mua
23 Viettel 0368.27.1990 2.280.000 45 Đặt mua
24 Viettel 03.64.65.1990 1.560.000 43 Đặt mua
25 Viettel 086.7.03.1990 3.100.000 43 Đặt mua
26 Viettel 086.25.3.1990 5.600.000 43 Đặt mua
27 Viettel 0359.42.1990 1.250.000 42 Đặt mua
28 Viettel 038.709.1990 2.550.000 46 Đặt mua
29 Viettel 039.787.1990 2.010.000 53 Đặt mua
30 Viettel 086.5.02.1990 5.100.000 40 Đặt mua
31 Viettel 086.235.1990 5.600.000 43 Đặt mua
32 Viettel 0383.7.4.1990 1.580.000 44 Đặt mua
33 Viettel 086.24.8.1990 5.600.000 47 Đặt mua
34 Viettel 0373.5.1.1990 1.570.000 38 Đặt mua
35 Viettel 086.5.06.1990 5.100.000 44 Đặt mua
36 Viettel 0384.5.3.1990 1.330.000 42 Đặt mua
37 Viettel 035.644.1990 1.640.000 41 Đặt mua
38 Viettel 036.25.4.1990 3.800.000 39 Đặt mua
39 Viettel 037.24.1.1990 3.900.000 36 Đặt mua
40 Viettel 0378.62.1990 1.630.000 45 Đặt mua
41 Viettel 0359.20.1990 1.180.000 38 Đặt mua
42 Viettel 0866.01.1990 5.100.000 40 Đặt mua
43 Viettel 0374.69.1990 1.280.000 48 Đặt mua
44 Viettel 0866.03.1990 5.100.000 42 Đặt mua
45 Viettel 086.206.1990 5.600.000 41 Đặt mua
46 Viettel 086.231.1990 5.600.000 39 Đặt mua
47 Viettel 034.28.1.1990 3.900.000 37 Đặt mua
48 Viettel 034.965.1990 1.180.000 46 Đặt mua
49 Viettel 086.216.1990 5.600.000 42 Đặt mua
50 Viettel 0374.62.1990 1.630.000 41 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1990 : 831c68da3eeb612b4e247703c700c795

DMCA.com Protection Status