Sim Năm Sinh 1990

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 35 Đặt mua
2 Viettel 0963.61.1990 10.000.000 44 Đặt mua
3 Viettel 0988.76.1990 15.000.000 57 Đặt mua
4 Viettel 0392.86.1990 8.000.000 47 Đặt mua
5 Viettel 0379.86.1990 10.000.000 52 Đặt mua
6 Viettel 0393.33.1990 10.000.000 40 Đặt mua
7 Viettel 0868.86.1990 20.000.000 55 Đặt mua
8 Viettel 0396.11.1990 8.000.000 39 Đặt mua
9 Viettel 0962.86.1990 15.000.000 50 Đặt mua
10 Viettel 0972.09.1990 12.000.000 46 Đặt mua
11 Viettel 0981.73.1990 10.000.000 47 Đặt mua
12 Viettel 0376.78.1990 5.000.000 50 Đặt mua
13 Viettel 0979.57.1990 15.000.000 56 Đặt mua
14 Viettel 0978.31.1990 12.000.000 47 Đặt mua
15 Viettel 0976.65.1990 8.000.000 52 Đặt mua
16 Viettel 0389.98.1990 10.000.000 56 Đặt mua
17 Viettel 0978.79.1990 25.000.000 59 Đặt mua
18 Viettel 0976.85.1990 10.000.000 54 Đặt mua
19 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0385.73.1990 1.830.000 45 Đặt mua
21 Mobifone 0769.72.1990 1.830.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 0784.34.1990 1.830.000 45 Đặt mua
23 Mobifone 0764.29.1990 1.830.000 47 Đặt mua
24 Mobifone 0797.59.1990 1.680.000 56 Đặt mua
25 Mobifone 0792.71.1990 1.830.000 45 Đặt mua
26 Mobifone 0777.63.1990 3.000.000 49 Đặt mua
27 Vinaphone 0829.14.1990 1.830.000 43 Đặt mua
28 Viettel 0368.87.1990 1.830.000 51 Đặt mua
29 Viettel 0397.55.1990 2.130.000 48 Đặt mua
30 Mobifone 0762.21.1990 1.830.000 37 Đặt mua
31 Mobifone 0765.76.1990 1.830.000 50 Đặt mua
32 Mobifone 0769.61.1990 1.830.000 48 Đặt mua
33 Vietnamobile 0584.26.1990 810.000 44 Đặt mua
34 Mobifone 0707.32.1990 2.600.000 38 Đặt mua
35 Mobifone 0786.28.1990 1.680.000 50 Đặt mua
36 Mobifone 0786.67.1990 1.680.000 53 Đặt mua
37 Mobifone 0707.83.1990 2.600.000 44 Đặt mua
38 Vietnamobile 0584.83.1990 810.000 47 Đặt mua
39 Viettel 0359.76.1990 1.830.000 49 Đặt mua
40 Mobifone 0786.45.1990 1.830.000 49 Đặt mua
41 Mobifone 0796.28.1990 1.830.000 51 Đặt mua
42 Vietnamobile 0587.88.1990 950.000 55 Đặt mua
43 Mobifone 0769.06.1990 1.830.000 47 Đặt mua
44 Mobifone 0785.94.1990 1.830.000 52 Đặt mua
45 Mobifone 0707.87.1990 2.600.000 48 Đặt mua
46 Mobifone 077.5.02.1990 1.900.000 40 Đặt mua
47 Mobifone 0766.21.1990 1.830.000 41 Đặt mua
48 Mobifone 0703.25.1990 1.680.000 36 Đặt mua
49 Mobifone 0797.41.1990 1.830.000 47 Đặt mua
50 Mobifone 0786.02.1990 1.830.000 42 Đặt mua
DMCA.com Protection Status