Sim Năm Sinh 1991

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.222.1991 6.900.000 42 Đặt mua
2 Mobifone 079.345.1991 3.900.000 48 Đặt mua
3 Mobifone 07.9779.1991 5.800.000 59 Đặt mua
4 Mobifone 070.333.1991 4.600.000 36 Đặt mua
5 Mobifone 0703.26.1991 1.190.000 38 Đặt mua
6 Mobifone 0767.04.1991 990.000 44 Đặt mua
7 Mobifone 0703.16.1991 1.190.000 37 Đặt mua
8 Mobifone 0704.45.1991 1.290.000 40 Đặt mua
9 Viettel 0397.77.1991 8.000.000 53 Đặt mua
10 Viettel 0368.39.1991 6.000.000 49 Đặt mua
11 Viettel 0363.39.1991 5.000.000 44 Đặt mua
12 Viettel 0969.60.1991 8.000.000 50 Đặt mua
13 Viettel 0962.16.1991 15.000.000 44 Đặt mua
14 Viettel 0976.52.1991 15.000.000 49 Đặt mua
15 Viettel 0328.91.1991 8.000.000 43 Đặt mua
16 Viettel 0378.78.1991 10.000.000 53 Đặt mua
17 Viettel 0866.69.1991 8.000.000 55 Đặt mua
18 Viettel 0333.63.1991 10.000.000 38 Đặt mua
19 Viettel 0962.81.1991 15.000.000 46 Đặt mua
20 Viettel 0969.36.1991 12.000.000 53 Đặt mua
21 Viettel 0971.78.1991 12.000.000 52 Đặt mua
22 Mobifone 0703.47.1991 700.000 41 Đặt mua
23 Mobifone 077777.1991 45.000.000 55 Đặt mua
24 Mobifone 0784.45.1991 1.830.000 48 Đặt mua
25 Viettel 0397.83.1991 1.830.000 50 Đặt mua
26 Mobifone 0703.25.1991 1.680.000 37 Đặt mua
27 Mobifone 0777.05.1991 1.900.000 46 Đặt mua
28 Vinaphone 0853.41.1991 1.830.000 41 Đặt mua
29 Mobifone 0773.90.1991 1.680.000 46 Đặt mua
30 Mobifone 0777.81.1991 3.000.000 50 Đặt mua
31 Vinaphone 0829.14.1991 1.830.000 44 Đặt mua
32 Mobifone 0797.59.1991 1.680.000 57 Đặt mua
33 Mobifone 0798.23.1991 1.830.000 49 Đặt mua
34 Mobifone 0764.991.991 16.000.000 55 Đặt mua
35 Viettel 0385.73.1991 1.830.000 46 Đặt mua
36 Mobifone 0786.67.1991 1.680.000 54 Đặt mua
37 Mobifone 0785.94.1991 1.830.000 53 Đặt mua
38 Mobifone 0704.41.1991 1.830.000 36 Đặt mua
39 Vinaphone 0813.34.1991 1.830.000 39 Đặt mua
40 Mobifone 07.9993.1991 2.050.000 57 Đặt mua
41 Mobifone 0798.93.1991 2.050.000 56 Đặt mua
42 Mobifone 0786.06.1991 1.830.000 47 Đặt mua
43 Mobifone 0785.991.991 16.000.000 58 Đặt mua
44 Mobifone 0708.76.1991 2.130.000 48 Đặt mua
45 Mobifone 0784.73.1991 1.830.000 49 Đặt mua
46 Mobifone 0707.35.1991 2.600.000 42 Đặt mua
47 Vietnamobile 0583.34.1991 810.000 43 Đặt mua
48 Mobifone 0707.82.1991 2.600.000 44 Đặt mua
49 Mobifone 0786.01.1991 1.830.000 42 Đặt mua
50 Mobifone 077.5.02.1991 1.900.000 41 Đặt mua
DMCA.com Protection Status