Sim Năm Sinh 1995

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 03.8668.1995 10.000.000 55 Đặt mua
2 Viettel 0333.86.1995 10.000.000 47 Đặt mua
3 Viettel 0327.11.11.95 4.500.000 30 Đặt mua
4 Viettel 0337.11.11.95 4.890.000 31 Đặt mua
5 Viettel 0366.69.1995 3.590.000 54 Đặt mua
6 Viettel 0387.11.11.95 4.500.000 36 Đặt mua
7 Viettel 0867.67.1995 4.090.000 58 Đặt mua
8 Viettel 0365.55.1995 10.700.000 48 Đặt mua
9 Viettel 0398.52.1995 2.790.000 51 Đặt mua
10 Viettel 0862.88.1995 6.990.000 56 Đặt mua
11 Viettel 0865.22.1995 4.090.000 47 Đặt mua
12 Viettel 0862.95.1995 5.250.000 54 Đặt mua
13 Viettel 0376.88.1995 4.390.000 56 Đặt mua
14 Viettel 0862.55.1995 4.390.000 50 Đặt mua
15 Viettel 0963.20.05.95 1.990.000 39 Đặt mua
16 Viettel 0867.33.1995 2.790.000 51 Đặt mua
17 Viettel 0867.79.1995 4.090.000 61 Đặt mua
18 Viettel 0377.98.1995 2.390.000 58 Đặt mua
19 Viettel 0865.33.1995 4.390.000 49 Đặt mua
20 Viettel 0867.77.1995 6.990.000 59 Đặt mua
21 Viettel 0862.79.1995 5.250.000 56 Đặt mua
22 Viettel 0378.86.1995 4.390.000 56 Đặt mua
23 Viettel 0349.86.1995 2.350.000 54 Đặt mua
24 Viettel 0867.11.11.95 4.890.000 39 Đặt mua