Sim Năm Sinh 1998

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0798.99.1998 4.500.000 69 Đặt mua
2 Viettel 0985.52.1998 15.000.000 56 Đặt mua
3 Viettel 0981.78.1998 15.000.000 60 Đặt mua
4 Viettel 0986.17.1998 15.000.000 58 Đặt mua
5 Viettel 0983.46.1998 10.000.000 57 Đặt mua
6 Viettel 0967.66.1998 12.000.000 61 Đặt mua
7 Viettel 0338.66.1998 5.000.000 53 Đặt mua
8 Viettel 0969.21.1998 12.000.000 54 Đặt mua
9 Viettel 0388.69.1998 5.000.000 61 Đặt mua
10 Viettel 0976.88.1998 15.000.000 65 Đặt mua
11 Viettel 0983.95.1998 15.000.000 61 Đặt mua
12 Viettel 0868.92.1998 5.000.000 60 Đặt mua
13 Viettel 0968.87.1998 10.000.000 65 Đặt mua
14 Vinaphone 085.777.1998 2.500.000 61 Đặt mua
15 Vinaphone 094.777.1998 4.500.000 61 Đặt mua
16 Mobifone 0786.02.1998 1.830.000 50 Đặt mua
17 Vietnamobile 0587.88.1998 950.000 63 Đặt mua
18 Mobifone 0769.08.1998 1.830.000 57 Đặt mua
19 Mobifone 0764.86.1998 2.130.000 58 Đặt mua
20 Mobifone 0798.31.1998 1.830.000 55 Đặt mua
21 Mobifone 0707.81.1998 2.600.000 50 Đặt mua
22 Mobifone 0707.33.1998 2.600.000 47 Đặt mua
23 Mobifone 0765.82.1998 1.830.000 55 Đặt mua
24 Mobifone 0769.86.1998 2.130.000 63 Đặt mua
25 Mobifone 0784.34.1998 1.830.000 53 Đặt mua
26 Mobifone 0775.65.1998 1.830.000 57 Đặt mua
27 Mobifone 0704.41.1998 1.830.000 43 Đặt mua
28 Mobifone 0797.47.1998 1.830.000 61 Đặt mua
29 Mobifone 0786.55.1998 2.130.000 58 Đặt mua
30 Mobifone 0764.68.1998 2.130.000 58 Đặt mua
31 Mobifone 0785.87.1998 1.830.000 62 Đặt mua
32 Mobifone 0707.85.1998 2.600.000 54 Đặt mua
33 Mobifone 07.9993.1998 2.500.000 64 Đặt mua
34 Mobifone 0773.84.1998 1.830.000 56 Đặt mua
35 Mobifone 0777.81.1998 3.000.000 57 Đặt mua
36 Mobifone 0797.71.1998 1.830.000 58 Đặt mua
37 Mobifone 0777.05.1998 1.900.000 53 Đặt mua
38 Mobifone 0765.61.1998 1.830.000 52 Đặt mua
39 Mobifone 0703.25.1998 1.680.000 44 Đặt mua
40 Mobifone 077.5.02.1998 1.900.000 48 Đặt mua
41 Viettel 0349.15.1998 1.830.000 49 Đặt mua
42 Mobifone 0768.66.1998 2.130.000 60 Đặt mua
43 Mobifone 0785.97.1998 1.830.000 63 Đặt mua
44 Mobifone 0786.70.1998 1.180.000 55 Đặt mua
45 Mobifone 0795.07.1998 1.830.000 55 Đặt mua
46 Mobifone 0769.62.1998 1.830.000 57 Đặt mua
47 Mobifone 0762.15.1998 1.830.000 48 Đặt mua
48 Mobifone 0778.95.1998 2.130.000 63 Đặt mua
49 Mobifone 0786.67.1998 1.680.000 61 Đặt mua
50 Mobifone 0796.09.1998 1.830.000 58 Đặt mua
DMCA.com Protection Status