Sim Năm Sinh 1999

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 090.81.81.999 99.000.000 54 Đặt mua
2 Viettel 096.81.81.999 105.000.000 60 Đặt mua
3 Vinaphone 0913.121999 93.000.000 44 Đặt mua
4 Mobifone 093.854.1999 20.000.000 57 Đặt mua
5 Mobifone 0933.461.999 20.000.000 53 Đặt mua
6 Mobifone 076.41.41.999 10.000.000 50 Đặt mua
7 Mobifone 0767.221.999 4.000.000 52 Đặt mua
8 Mobifone 077.66.71.999 8.000.000 61 Đặt mua
9 Mobifone 0931.451.999 20.000.000 50 Đặt mua
10 Mobifone 0937.481.999 16.000.000 59 Đặt mua
11 Mobifone 07777.61.999 32.000.000 62 Đặt mua
12 Mobifone 0777.941.999 3.800.000 62 Đặt mua
13 Mobifone 0938.471.999 20.000.000 59 Đặt mua
14 Mobifone 0783.431.999 2.050.000 53 Đặt mua
15 Mobifone 0773.741.999 2.050.000 56 Đặt mua
16 Mobifone 0938.431.999 20.000.000 55 Đặt mua
17 Mobifone 0938.461.999 20.000.000 58 Đặt mua
18 Mobifone 0767.191.999 15.000.000 58 Đặt mua
19 Mobifone 0937.541.999 19.200.000 56 Đặt mua
20 Mobifone 090.670.1999 20.000.000 50 Đặt mua
21 Mobifone 0774.931.999 2.400.000 58 Đặt mua
22 Mobifone 0786.331.999 6.000.000 55 Đặt mua
23 Mobifone 0764.211.999 2.400.000 48 Đặt mua
24 Mobifone 07.07.011.999 15.200.000 43 Đặt mua
25 Vinaphone 0945.47.1999 20.000.000 57 Đặt mua
26 Vinaphone 085.777.1.999 15.300.000 62 Đặt mua
27 Mobifone 0937.501.999 19.200.000 52 Đặt mua
28 Mobifone 0784.201.999 5.500.000 49 Đặt mua
29 Mobifone 0777.141.999 10.000.000 54 Đặt mua
30 Vinaphone 0827.411.999 8.000.000 50 Đặt mua
31 Mobifone 0784.651.999 5.500.000 58 Đặt mua
32 Vinaphone 083.688.1999 32.600.000 61 Đặt mua
33 Vinaphone 0825.95.1999 17.100.000 57 Đặt mua
34 Vinaphone 083.523.1999 12.400.000 49 Đặt mua
35 Vinaphone 0833.26.1999 12.400.000 50 Đặt mua
36 Vinaphone 082.884.1999 18.600.000 58 Đặt mua
37 Vinaphone 08555.41.999 18.100.000 55 Đặt mua
38 Vinaphone 084.339.1999 17.100.000 55 Đặt mua
39 Vinaphone 0833.24.1999 13.300.000 48 Đặt mua
40 Vinaphone 085.668.1999 26.200.000 61 Đặt mua
41 Vinaphone 085.333.1.999 22.600.000 50 Đặt mua
42 Vinaphone 082.818.1999 37.000.000 55 Đặt mua
43 Vinaphone 0828.95.1999 12.600.000 60 Đặt mua
44 Vinaphone 081.444.1.999 18.700.000 49 Đặt mua
45 Vinaphone 082.883.1999 19.000.000 57 Đặt mua
46 Vinaphone 082.555.1999 32.500.000 53 Đặt mua
47 Vinaphone 082669.1999 18.500.000 59 Đặt mua
48 Vinaphone 08177.81.999 16.600.000 59 Đặt mua
49 Vinaphone 0835.22.1999 16.200.000 48 Đặt mua
50 Vinaphone 0828.94.1999 12.500.000 59 Đặt mua
DMCA.com Protection Status