Sim Năm Sinh 2000

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 079.444.2000 2.250.000 30 Đặt mua
2 Viettel 0987.06.2000 8.000.000 32 Đặt mua
3 Viettel 0983.55.2000 15.000.000 32 Đặt mua
4 Viettel 0967.15.2000 8.000.000 30 Đặt mua
5 Viettel 0972.71.2000 8.000.000 28 Đặt mua
6 Viettel 0963.27.2000 8.000.000 29 Đặt mua
7 Mobifone 0705.632.000 1.300.000 23 Đặt mua
8 Mobifone 0778.242.000 2.000.000 30 Đặt mua
9 Mobifone 0787.212.000 1.900.000 27 Đặt mua
10 Mobifone 0705.612.000 2.000.000 21 Đặt mua
11 Mobifone 0795.232.000 1.990.000 28 Đặt mua
12 Mobifone 0705.592.000 2.000.000 28 Đặt mua
13 Mobifone 0705.512.000 1.900.000 20 Đặt mua
14 Mobifone 0795.292.000 1.900.000 34 Đặt mua
15 Mobifone 0769.242.000 1.900.000 30 Đặt mua
16 Vinaphone 085.7772.000 2.610.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 078.555.2.000 2.450.000 32 Đặt mua
18 Mobifone 0785.612.000 980.000 29 Đặt mua
19 Mobifone 07777.22.000 10.000.000 32 Đặt mua
20 Mobifone 093.88.22.000 5.510.000 32 Đặt mua
21 Mobifone 0777.06.2000 4.000.000 29 Đặt mua
22 Mobifone 0769.61.2000 1.680.000 31 Đặt mua
23 Mobifone 0785.94.2000 1.680.000 35 Đặt mua
24 Mobifone 0786.282.000 1.680.000 33 Đặt mua
25 Mobifone 0786.70.2000 1.680.000 30 Đặt mua
26 Mobifone 0764.61.2000 1.680.000 26 Đặt mua
27 Mobifone 0785.96.2000 1.680.000 37 Đặt mua
28 Mobifone 0708.76.2000 2.050.000 30 Đặt mua
29 Mobifone 0764.88.2000 1.680.000 35 Đặt mua
30 Mobifone 0707.81.2000 3.300.000 25 Đặt mua
31 Mobifone 0798.35.2000 1.680.000 34 Đặt mua
32 Mobifone 0765.36.2000 1.680.000 29 Đặt mua
33 Viettel 0364.87.2000 1.680.000 30 Đặt mua
34 Mobifone 0797.002.000 2.050.000 25 Đặt mua
35 Mobifone 0774.71.2000 1.680.000 28 Đặt mua
36 Mobifone 0797.59.2000 1.680.000 39 Đặt mua
37 Mobifone 0792.202.000 1.680.000 22 Đặt mua
38 Mobifone 0703.66.2000 1.680.000 24 Đặt mua
39 Mobifone 0779.13.2000 2.050.000 29 Đặt mua
40 Mobifone 07.999.22.000 4.000.000 38 Đặt mua
41 Mobifone 0707.86.2000 3.300.000 30 Đặt mua
42 Mobifone 0778.92.2000 2.050.000 35 Đặt mua
43 Mobifone 0797.552.000 1.100.000 35 Đặt mua
44 Mobifone 0798.93.2000 2.050.000 38 Đặt mua
45 Vinaphone 0828.92.2000 1.400.000 31 Đặt mua
46 Vinaphone 082.666.2000 6.080.000 30 Đặt mua
47 Vinaphone 08177.62.000 1.100.000 31 Đặt mua
48 Vinaphone 0825.98.2000 3.090.000 34 Đặt mua
49 Vinaphone 083.567.2000 5.750.000 31 Đặt mua
50 Vinaphone 085.345.2000 1.990.000 27 Đặt mua
DMCA.com Protection Status