Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0966.01.2001 10.000.000 25 Đặt mua
2 Viettel 0976.93.2001 10.000.000 37 Đặt mua
3 Viettel 0977.69.2001 10.000.000 41 Đặt mua
4 Viettel 0968.51.2001 10.000.000 32 Đặt mua
5 Viettel 0976.35.2001 8.000.000 33 Đặt mua
6 Viettel 0978.25.2001 10.000.000 34 Đặt mua
7 Viettel 0968.11.2001 15.000.000 28 Đặt mua
8 Viettel 0988.06.2001 15.000.000 34 Đặt mua
9 Viettel 0977.39.2001 15.000.000 38 Đặt mua
10 Viettel 0988.93.2001 15.000.000 40 Đặt mua
11 Viettel 0987.23.2001 10.000.000 32 Đặt mua
12 Vinaphone 0949.43.2001 2.280.000 32 Đặt mua
13 Mobifone 0775.75.2001 1.830.000 34 Đặt mua
14 Mobifone 0769.60.2001 1.180.000 31 Đặt mua
15 Vietnamobile 0587.44.2001 810.000 31 Đặt mua
16 Mobifone 0764.97.2001 1.830.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 0764.14.2001 1.830.000 25 Đặt mua
18 Viettel 0394.54.2001 1.830.000 28 Đặt mua
19 Mobifone 0777.95.2001 3.000.000 38 Đặt mua
20 Vietnamobile 0583.35.2001 810.000 27 Đặt mua
21 Vietnamobile 0566.72.2001 810.000 29 Đặt mua
22 Vietnamobile 0587.50.2001 810.000 28 Đặt mua
23 Mobifone 0708.89.2001 2.130.000 35 Đặt mua
24 Mobifone 0765.71.2001 1.830.000 29 Đặt mua
25 Mobifone 0797.63.2001 1.830.000 35 Đặt mua
26 Mobifone 0785.97.2001 1.830.000 39 Đặt mua
27 Vietnamobile 0564.10.2001 810.000 19 Đặt mua
28 Mobifone 0786.55.2001 2.130.000 34 Đặt mua
29 Mobifone 0797.94.2001 1.830.000 39 Đặt mua
30 Mobifone 0765.86.2001 2.130.000 35 Đặt mua
31 Mobifone 0784.73.2001 1.830.000 32 Đặt mua
32 Mobifone 0769.84.2001 1.830.000 37 Đặt mua
33 Viettel 0374.31.2001 1.830.000 21 Đặt mua
34 Mobifone 0764.42.2001 1.830.000 26 Đặt mua
35 Mobifone 0932.55.2001 2.500.000 27 Đặt mua
36 Viettel 0978.46.2001 2.600.000 37 Đặt mua
37 Mobifone 0779.73.2001 2.130.000 36 Đặt mua
38 Viettel 0369.75.2001 1.830.000 33 Đặt mua
39 Vinaphone 0949.48.2001 2.280.000 37 Đặt mua
40 Viettel 0346.69.2001 1.830.000 31 Đặt mua
41 Vietnamobile 0566.42.2001 810.000 26 Đặt mua
42 Mobifone 0785.87.2001 1.830.000 38 Đặt mua
43 Vietnamobile 0583.81.2001 810.000 28 Đặt mua
44 Mobifone 0704.41.2001 1.830.000 19 Đặt mua
45 Mobifone 0707.32.2001 2.600.000 22 Đặt mua
46 Mobifone 0774.65.2001 1.830.000 32 Đặt mua
47 Mobifone 0778.98.2001 2.130.000 42 Đặt mua
48 Mobifone 0798.23.2001 1.830.000 32 Đặt mua
49 Viettel 0365.46.2001 1.830.000 27 Đặt mua
50 Viettel 0387.22.2001 2.130.000 25 Đặt mua
DMCA.com Protection Status