Sim Năm Sinh 2003

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.14.0303 3.690.000 28 Đặt mua
2 Viettel 0971.19.0303 1.600.000 33 Đặt mua
3 Viettel 0961.15.0303 1.600.000 28 Đặt mua
4 Viettel 0981.16.0303 1.600.000 31 Đặt mua
5 Mobifone 079.222.0303 1.900.000 28 Đặt mua
6 Viettel 097.111.0303 4.500.000 25 Đặt mua
7 Viettel 097.123.0303 6.090.000 28 Đặt mua
8 Viettel 096.111.0303 4.500.000 24 Đặt mua
9 Viettel 0982.84.2003 4.390.000 36 Đặt mua
10 Viettel 0975.24.2003 4.500.000 32 Đặt mua
11 Viettel 0866.33.2003 6.000.000 31 Đặt mua
12 Viettel 0964.53.2003 4.390.000 32 Đặt mua
13 Viettel 0966.64.2003 4.390.000 36 Đặt mua
14 Viettel 0987.43.2003 4.390.000 36 Đặt mua
15 Viettel 0339.39.2003 7.990.000 32 Đặt mua
16 Viettel 0984.91.2003 4.390.000 36 Đặt mua
17 Viettel 0866.66.2003 22.200.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0975.90.2003 4.390.000 35 Đặt mua
19 Viettel 0964.42.2003 4.390.000 30 Đặt mua
20 Viettel 0963.11.11.03 2.890.000 25 Đặt mua
21 Viettel 0388.68.2003 4.500.000 38 Đặt mua
22 Viettel 0392.22.04.03 1.050.000 25 Đặt mua
23 Viettel 0973.34.2003 4.390.000 31 Đặt mua
24 Viettel 0325.55.2003 7.200.000 25 Đặt mua