Sim Năm Sinh 2004

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.81.2004 30.000.000 40 Đặt mua
2 Viettel 0345.4.7.2004 1.750.000 29 Đặt mua
3 Viettel 0373.40.2004 930.000 23 Đặt mua
4 Viettel 0376.17.2004 900.000 30 Đặt mua
5 Viettel 0348.92.2004 1.100.000 32 Đặt mua
6 Viettel 0346.98.2004 1.100.000 36 Đặt mua
7 Viettel 0362.80.2004 930.000 25 Đặt mua
8 Viettel 0356.90.2004 930.000 29 Đặt mua
9 Viettel 097.187.2004 4.300.000 38 Đặt mua
10 Viettel 034.7.03.2004 1.750.000 23 Đặt mua
11 Viettel 0388.27.2004 1.250.000 34 Đặt mua
12 Viettel 039.305.2004 2.280.000 26 Đặt mua
13 Viettel 0359.40.2004 930.000 27 Đặt mua
14 Viettel 0377.94.2004 1.100.000 36 Đặt mua
15 Viettel 0329.34.2004 860.000 27 Đặt mua
16 Viettel 0982.85.2004 5.600.000 38 Đặt mua
17 Viettel 0389.56.2004 1.750.000 37 Đặt mua
18 Viettel 0396.79.2004 1.170.000 40 Đặt mua
19 Viettel 0349.6.5.2004 980.000 33 Đặt mua
20 Viettel 0327.92.2004 1.170.000 29 Đặt mua
21 Viettel 0368.4.3.2004 1.750.000 30 Đặt mua
22 Viettel 0378.5.5.2004 1.750.000 34 Đặt mua
23 Viettel 0378.39.2004 1.240.000 36 Đặt mua
24 Viettel 0865.4.9.2004 1.100.000 38 Đặt mua
25 Viettel 036.28.9.2004 2.130.000 34 Đặt mua
26 Viettel 0394.59.2004 900.000 36 Đặt mua
27 Viettel 0348.81.2004 1.100.000 30 Đặt mua
28 Viettel 0354.85.2004 1.100.000 31 Đặt mua
29 Viettel 0334.81.2004 1.100.000 25 Đặt mua
30 Viettel 038.24.9.2004 2.130.000 32 Đặt mua
31 Viettel 096.121.2004 5.600.000 25 Đặt mua
32 Viettel 033.798.2004 1.100.000 36 Đặt mua
33 Viettel 0358.75.2004 1.100.000 34 Đặt mua
34 Viettel 034.22.9.2004 2.130.000 26 Đặt mua
35 Viettel 0394.17.2004 860.000 30 Đặt mua
36 Viettel 0353.82.2004 1.890.000 27 Đặt mua
37 Viettel 033.779.2004 2.280.000 35 Đặt mua
38 Viettel 0395.42.2004 1.170.000 29 Đặt mua
39 Viettel 096.107.2004 5.100.000 29 Đặt mua
40 Viettel 0373.34.2004 880.000 26 Đặt mua
41 Viettel 0367.49.2004 950.000 35 Đặt mua
42 Viettel 0357.61.2004 930.000 28 Đặt mua
43 Viettel 096.19.3.2004 5.600.000 34 Đặt mua
44 Viettel 039.28.1.2004 2.130.000 29 Đặt mua
45 Viettel 0328.45.2004 1.100.000 28 Đặt mua
46 Viettel 039.24.9.2004 2.130.000 33 Đặt mua
47 Viettel 0329.96.2004 1.170.000 35 Đặt mua
48 Viettel 035.909.2004 2.800.000 32 Đặt mua
49 Viettel 036.22.5.2004 2.280.000 24 Đặt mua
50 Viettel 0359.76.2004 990.000 36 Đặt mua

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2004 : 629ba2778563077a7be80219cc03a2e2

DMCA.com Protection Status