Sim Năm Sinh 2009

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0986.99.2009 15.000.000 52 Đặt mua
2 Mobifone 0773.002.009 850.000 28 Đặt mua
3 Mobifone 0785.97.2009 1.830.000 47 Đặt mua
4 Mobifone 0707.33.2009 2.600.000 31 Đặt mua
5 Viettel 0394.47.2009 1.830.000 38 Đặt mua
6 Vinaphone 0918.13.2009 2.800.000 33 Đặt mua
7 Mobifone 0778.92.2009 2.130.000 44 Đặt mua
8 Mobifone 0775.71.2009 1.830.000 38 Đặt mua
9 Mobifone 0765.81.2009 1.830.000 38 Đặt mua
10 Mobifone 0797.98.2009 1.830.000 51 Đặt mua
11 Viettel 0987.35.2009 2.800.000 43 Đặt mua
12 Mobifone 0707.82.2009 2.600.000 35 Đặt mua
13 Viettel 0372.92.2009 1.830.000 34 Đặt mua
14 Vietnamobile 0587.75.2009 810.000 43 Đặt mua
15 Vinaphone 0949.34.2009 2.280.000 40 Đặt mua
16 Viettel 0333.28.2009 3.000.000 30 Đặt mua
17 Viettel 0387.22.2009 2.130.000 33 Đặt mua
18 Viettel 0354.04.2009 1.830.000 27 Đặt mua
19 Mobifone 0777.94.2009 3.000.000 45 Đặt mua
20 Mobifone 0764.27.2009 1.830.000 37 Đặt mua
21 Vinaphone 0949.43.2009 2.600.000 40 Đặt mua
22 Mobifone 0764.69.2009 1.830.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 0707.30.2009 1.180.000 28 Đặt mua
24 Viettel 0352.21.2009 1.830.000 24 Đặt mua
25 Mobifone 0769.60.2009 1.180.000 39 Đặt mua
26 Vinaphone 0949.47.2009 2.600.000 44 Đặt mua
27 Viettel 0389.86.2009 2.130.000 45 Đặt mua
28 Mobifone 0774.93.2009 1.830.000 41 Đặt mua
29 Viettel 0356.70.2009 1.180.000 32 Đặt mua
30 Viettel 0396.21.2009 1.830.000 32 Đặt mua
31 Mobifone 0765.66.2009 2.130.000 41 Đặt mua
32 Viettel 0366.48.2009 1.830.000 38 Đặt mua
33 Mobifone 0703.62.2009 1.830.000 29 Đặt mua
34 Mobifone 0764.85.2009 1.830.000 41 Đặt mua
35 Viettel 0394.67.2009 1.830.000 40 Đặt mua
36 Vietnamobile 0566.41.2009 810.000 33 Đặt mua
37 Mobifone 0798.85.2009 1.830.000 48 Đặt mua
38 Mobifone 0707.87.2009 2.600.000 40 Đặt mua
39 Mobifone 0764.99.2009 2.130.000 46 Đặt mua
40 Vinaphone 08.1979.2009 5.610.000 45 Đặt mua
41 Vinaphone 081779.2009 5.020.000 43 Đặt mua
42 Vinaphone 081775.2009 1.900.000 39 Đặt mua
43 Viettel 09.7777.2009 28.500.000 48 Đặt mua
44 Vinaphone 0823.93.2009 1.100.000 36 Đặt mua
45 Vinaphone 0839.33.2009 2.050.000 37 Đặt mua
46 Vinaphone 0833.68.2009 2.950.000 39 Đặt mua
47 Vinaphone 0825.95.2009 4.890.000 40 Đặt mua
48 Vinaphone 0825.98.2009 1.100.000 43 Đặt mua
49 Vinaphone 082.333.2009 1.950.000 30 Đặt mua
50 Vinaphone 082.888.2009 6.120.000 45 Đặt mua
DMCA.com Protection Status