Sim Năm Sinh 2010

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0765.30.20.10 1.680.000 24 Đặt mua
2 Mobifone 0779.73.2010 2.130.000 36 Đặt mua
3 Viettel 0393.22.2010 2.130.000 22 Đặt mua
4 Mobifone 0708.89.2010 2.130.000 35 Đặt mua
5 Mobifone 0765.86.2010 2.130.000 35 Đặt mua
6 Mobifone 0707.81.2010 2.600.000 26 Đặt mua
7 Viettel 0386.24.2010 1.830.000 26 Đặt mua
8 Vinaphone 0835.20.2010 1.180.000 21 Đặt mua
9 Mobifone 0778.98.2010 2.130.000 42 Đặt mua
10 Viettel 0357.58.2010 1.830.000 31 Đặt mua
11 Mobifone 0778.95.2010 2.130.000 39 Đặt mua
12 Viettel 0348.61.2010 1.830.000 25 Đặt mua
13 Mobifone 0774.78.2010 1.830.000 36 Đặt mua
14 Mobifone 0703.47.2010 1.830.000 24 Đặt mua
15 Viettel 0352.57.2010 1.830.000 25 Đặt mua
16 Viettel 0353.17.2010 1.830.000 22 Đặt mua
17 Vietnamobile 0583.75.2010 810.000 31 Đặt mua
18 Viettel 0368.84.2010 1.830.000 32 Đặt mua
19 Mobifone 0764.44.2010 1.830.000 28 Đặt mua
20 Mobifone 0764.97.2010 1.830.000 36 Đặt mua
21 Viettel 0392.07.2010 1.830.000 24 Đặt mua
22 Vinaphone 0888.75.2010 2.600.000 39 Đặt mua
23 Mobifone 0764.49.2010 1.830.000 33 Đặt mua
24 Mobifone 0778.89.2010 2.130.000 42 Đặt mua
25 Vietnamobile 0587.66.2010 810.000 35 Đặt mua
26 Viettel 0354.38.2010 1.830.000 26 Đặt mua
27 Mobifone 0786.64.2010 1.830.000 34 Đặt mua
28 Vinaphone 0888.41.2010 2.280.000 32 Đặt mua
29 Mobifone 0707.85.2010 2.600.000 30 Đặt mua
30 Viettel 0395.60.2010 1.180.000 26 Đặt mua
31 Mobifone 0707.88.2010 3.000.000 33 Đặt mua
32 Mobifone 0707.32.2010 2.600.000 22 Đặt mua
33 Mobifone 0769.73.2010 1.830.000 35 Đặt mua
34 Viettel 0386.31.2010 1.830.000 24 Đặt mua
35 Viettel 0343.58.2010 1.830.000 26 Đặt mua
36 Vietnamobile 0587.78.2010 810.000 38 Đặt mua
37 Mobifone 0769.61.2010 1.830.000 32 Đặt mua
38 Mobifone 0775.97.2010 1.830.000 38 Đặt mua
39 Viettel 0353.64.2010 1.830.000 24 Đặt mua
40 Viettel 0353.68.2010 2.130.000 28 Đặt mua
41 Mobifone 0777.98.2010 3.000.000 41 Đặt mua
42 Vinaphone 0827.97.2010 1.830.000 36 Đặt mua
43 Viettel 0373.81.2010 1.830.000 25 Đặt mua
44 Vinaphone 085.666.2010 3.090.000 34 Đặt mua
45 Vinaphone 0825.96.2010 1.100.000 33 Đặt mua
46 Vinaphone 082399.2010 1.100.000 34 Đặt mua
47 Vinaphone 083.567.2010 4.920.000 32 Đặt mua
48 Vinaphone 09.1980.2010 7.600.000 30 Đặt mua
49 Vinaphone 082.333.2010 1.990.000 22 Đặt mua
50 Vinaphone 0825.98.2010 1.100.000 35 Đặt mua
DMCA.com Protection Status