Sim Ngũ Quý 6

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 09844.66666 610.000.000 55 Đặt mua
2 Viettel 0969.466666 600.000.000 58 Đặt mua
3 Viettel 0988.466666 541.000.000 59 Đặt mua
4 Vinaphone 08.494.66666 155.000.000 55 Đặt mua
5 Viettel 033.94.66666 135.000.000 49 Đặt mua
6 Viettel 038.43.66666 140.000.000 48 Đặt mua
7 Mobifone 0779.366666 198.000.000 56 Đặt mua
8 Vietnamobile 05651.66666 143.000.000 47 Đặt mua
9 Vietnamobile 05845.66666 297.000.000 52 Đặt mua
10 Máy bàn 024.33.86.6666 165.000.000 50 Đặt mua
11 Vinaphone 091.70.66666 517.000.000 47 Đặt mua
12 Vietnamobile 05645.66666 297.000.000 50 Đặt mua
13 iTelecom 087.64.66666 155.000.000 55 Đặt mua
14 Vietnamobile 05625.66666 145.000.000 48 Đặt mua
15 Vinaphone 084.38.66666 350.000.000 53 Đặt mua
16 Vietnamobile 05230.66666 168.000.000 40 Đặt mua
17 Viettel 03.789.66666 399.000.000 57 Đặt mua
18 Máy bàn 028.222.66666 495.000.000 46 Đặt mua
19 Vinaphone 094.92.66666 390.000.000 54 Đặt mua
20 Vinaphone 09161.66666 1.870.000.000 47 Đặt mua
21 Vinaphone 08373.66666 330.000.000 51 Đặt mua
22 Viettel 09811.66666 1.259.309.000 49 Đặt mua
23 Vinaphone 083.74.66666 110.000.000 52 Đặt mua
24 Mobifone 090.6466666 532.000.000 49 Đặt mua
25 Vinaphone 08161.66666 650.000.000 46 Đặt mua
26 Viettel 03358.66666 250.209.000 49 Đặt mua
27 Vietnamobile 05897.66666 130.000.000 59 Đặt mua
28 Viettel 03730.66666 171.000.000 43 Đặt mua
29 Viettel 096.2466666 700.000.000 51 Đặt mua
30 Viettel 037.84.66666 135.000.000 52 Đặt mua
31 Viettel 037.28.66666 165.000.000 50 Đặt mua
32 Mobifone 09068.66666 1.368.000.000 53 Đặt mua
33 iTelecom 087.62.66666 199.000.000 53 Đặt mua
34 iTelecom 08761.66666 168.000.000 52 Đặt mua
35 Viettel 09613.66666 680.000.000 49 Đặt mua
36 Vietnamobile 092.24.66666 450.000.000 47 Đặt mua
37 iTelecom 087.69.66666 255.000.000 60 Đặt mua
38 Mobifone 077.32.66666 154.000.000 49 Đặt mua
39 Mobifone 0935.066666 474.000.000 47 Đặt mua
40 Vinaphone 09114.66666 455.000.000 45 Đặt mua
41 Vinaphone 08895.66666 400.000.000 60 Đặt mua
42 Viettel 097.33.66666 950.000.000 52 Đặt mua
43 Viettel 098.50.66666 551.000.000 52 Đặt mua
44 Vinaphone 0848.766666 350.209.000 57 Đặt mua
45 Viettel 03770.66666 117.000.000 47 Đặt mua
46 Mobifone 093.55.66666 979.000.000 52 Đặt mua
47 Vinaphone 08424.66666 143.000.000 48 Đặt mua
48 iTelecom 08760.66666 142.000.000 51 Đặt mua
49 Viettel 0988.466666 541.000.000 59 Đặt mua
50 Viettel 03861.66666 338.000.000 48 Đặt mua