Sim Số Đối

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0988.599995 83.000.000 71 Đặt mua
2 Viettel 0982.922229 68.000.000 45 Đặt mua
3 Vinaphone 0941.988889 58.000.000 64 Đặt mua
4 Mobifone 0933.899998 145.000.000 67 Đặt mua
5 Vinaphone 0886.488.884 8.000.000 62 Đặt mua
6 Vinaphone 0946.215.512 840.000 35 Đặt mua
7 Vinaphone 0845.521.125 810.000 33 Đặt mua
8 Vinaphone 0858.168.861 1.750.000 51 Đặt mua
9 Vinaphone 0829.698.896 2.200.000 65 Đặt mua
10 Vinaphone 0948.065.560 810.000 43 Đặt mua
11 Vinaphone 0886.695.596 1.750.000 62 Đặt mua
12 Vinaphone 0822.628.826 3.200.000 44 Đặt mua
13 Vinaphone 0836.568.865 1.900.000 55 Đặt mua
14 Vinaphone 0817.386.683 2.500.000 50 Đặt mua
15 Vinaphone 0857.611.116 5.000.000 36 Đặt mua
16 Vinaphone 0944.398.893 1.180.000 57 Đặt mua
17 Vinaphone 0858.596.695 840.000 61 Đặt mua
18 Vinaphone 0828.952.259 840.000 50 Đặt mua
19 Vinaphone 0886.962.269 1.600.000 56 Đặt mua
20 Vinaphone 0845.593.395 810.000 51 Đặt mua
21 Vinaphone 0913.591.195 2.700.000 43 Đặt mua
22 Vinaphone 0916.065.560 2.050.000 38 Đặt mua
23 Vinaphone 0839.138.831 810.000 44 Đặt mua
24 Vinaphone 0946.482.284 840.000 47 Đặt mua
25 Vinaphone 0944.629.926 1.250.000 51 Đặt mua
26 Vinaphone 0824.638.836 810.000 48 Đặt mua
27 Vinaphone 0946.416.614 1.100.000 41 Đặt mua
28 Vinaphone 0942.597.795 1.330.000 57 Đặt mua
29 Vinaphone 0858.890.098 2.200.000 55 Đặt mua
30 Vinaphone 0942.319.913 810.000 41 Đặt mua
31 Vinaphone 0857.921.129 840.000 44 Đặt mua
32 Vinaphone 0949.320.023 910.000 32 Đặt mua
33 Vinaphone 0888.231.132 1.250.000 36 Đặt mua
34 Vinaphone 0914.16.88.61 1.830.000 44 Đặt mua
35 Vinaphone 0945.052.250 840.000 32 Đặt mua
36 Vinaphone 0829.511115 4.000.000 33 Đặt mua
37 Vinaphone 0825.582.285 2.500.000 45 Đặt mua
38 Vinaphone 0888.51.00.15 1.250.000 36 Đặt mua
39 Vinaphone 0948.723.327 910.000 45 Đặt mua
40 Vinaphone 0945.843.348 910.000 48 Đặt mua
41 Vinaphone 0856.511115 5.000.000 33 Đặt mua
42 Vinaphone 0856.215.512 810.000 35 Đặt mua
43 Vinaphone 0915.716.617 1.250.000 43 Đặt mua
44 Vinaphone 0911.590.095 1.830.000 39 Đặt mua
45 Vinaphone 0944.547.745 700.000 49 Đặt mua
46 Vinaphone 0848.952.259 810.000 52 Đặt mua
47 Vinaphone 0886.891.198 1.330.000 58 Đặt mua
48 Vinaphone 0946.750.057 840.000 43 Đặt mua
49 Vinaphone 0858.256.652 840.000 47 Đặt mua
50 Vinaphone 0886.762.267 810.000 52 Đặt mua