Sim Tam Hoa 0 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0338.838.000 6.000.000 33 Đặt mua
2 Viettel 0389.368.000 8.000.000 37 Đặt mua
3 Viettel 0368.688.000 10.000.000 39 Đặt mua
4 Viettel 0369.688.000 6.000.000 40 Đặt mua
5 Viettel 0399.929.000 10.000.000 41 Đặt mua
6 Viettel 0333.305.000 10.000.000 17 Đặt mua
7 Viettel 0333.328.000 10.000.000 22 Đặt mua
8 Viettel 0328.831.000 1.500.000 25 Đặt mua
9 Viettel 0333.959.000 5.400.000 32 Đặt mua
10 Viettel 0363.388.000 4.390.000 31 Đặt mua
11 Viettel 0354.21.2000 1.990.000 17 Đặt mua
12 Viettel 0339.249.000 1.090.000 30 Đặt mua
13 Viettel 0356.473.000 1.090.000 28 Đặt mua
14 Viettel 0327.175.000 1.490.000 25 Đặt mua
15 Viettel 0343.048.000 1.090.000 22 Đặt mua
16 Viettel 0332.277.000 1.500.000 24 Đặt mua
17 Viettel 0356.328.000 1.490.000 27 Đặt mua
18 Viettel 03.7979.2000 11.600.000 37 Đặt mua
19 Viettel 0366.987.000 1.490.000 39 Đặt mua
20 Viettel 0329.056.000 1.490.000 25 Đặt mua
21 Viettel 0364.978.000 1.090.000 37 Đặt mua
22 Viettel 0328.698.000 1.490.000 36 Đặt mua
23 Viettel 0356.455.000 1.090.000 28 Đặt mua
24 Viettel 0365.648.000 1.050.000 32 Đặt mua