Sim Tam Hoa 2 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0568.57.2222 7.500.000 39 Đặt mua
2 Vietnamobile 0584.50.2222 6.900.000 30 Đặt mua
3 Vietnamobile 0586.625.222 3.000.000 38 Đặt mua
4 Vietnamobile 056.2222222 688.000.000 25 Đặt mua
5 Reddi 0559.78.2222 17.000.000 42 Đặt mua
6 Reddi 0559.38.2222 20.700.000 38 Đặt mua
7 Reddi 0559.13.2222 20.700.000 31 Đặt mua
8 Vietnamobile 0586.528.222 1.080.000 40 Đặt mua
9 Vietnamobile 0583.988.222 1.080.000 47 Đặt mua
10 Reddi 0559.80.2222 18.800.000 35 Đặt mua
11 Vietnamobile 0586.727.222 1.150.000 41 Đặt mua
12 Vietnamobile 0583.893.222 1.080.000 42 Đặt mua
13 Vietnamobile 0523.889.222 1.080.000 41 Đặt mua
14 Vietnamobile 0563.57.2222 13.000.000 34 Đặt mua
15 Vietnamobile 0563.999.222 6.000.000 47 Đặt mua
16 Vietnamobile 0563.97.2222 21.400.000 38 Đặt mua
17 Vietnamobile 0582.245.222 3.000.000 32 Đặt mua
18 Vietnamobile 0528.111.222 12.900.000 24 Đặt mua
19 Reddi 0559.61.2222 20.700.000 34 Đặt mua
20 Vietnamobile 0585.26.2222 16.000.000 34 Đặt mua
21 Gmobile 0592.365.222 1.900.000 36 Đặt mua
22 Vietnamobile 0582.685.222 1.080.000 40 Đặt mua
23 Vietnamobile 0584.58.2222 10.900.000 38 Đặt mua
24 Vietnamobile 0583.850.222 1.050.000 35 Đặt mua