Sim Tam Hoa 6 Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 038.44.17777 23.000.000 48 Đặt mua
2 Viettel 0395.358.086 390.000 47 Đặt mua
3 Viettel 0363.490.439 390.000 41 Đặt mua
4 Viettel 0327.490.239 390.000 39 Đặt mua
5 Viettel 0384.960.639 390.000 48 Đặt mua
6 Viettel 0374.065.139 390.000 38 Đặt mua
7 Viettel 0362.6688.15 390.000 45 Đặt mua
8 Viettel 0332.40.43.40 390.000 23 Đặt mua
9 Viettel 0335.400.138 390.000 27 Đặt mua
10 Viettel 0362.614.674 390.000 39 Đặt mua
11 Viettel 0328.291.391 900.000 38 Đặt mua
12 Viettel 0377.403.299 390.000 44 Đặt mua
13 Viettel 0349.885.385 390.000 53 Đặt mua
14 Viettel 0344.873.273 390.000 41 Đặt mua
15 Viettel 0382.83.1018 390.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0375.214.086 390.000 36 Đặt mua
17 Viettel 0332.509.209 390.000 33 Đặt mua
18 Viettel 0329.1666.85 390.000 46 Đặt mua
19 Viettel 0325.586.078 390.000 44 Đặt mua
20 Viettel 0337.806.599 390.000 50 Đặt mua
21 Viettel 0398.82.6006 650.000 42 Đặt mua
22 Viettel 0372.944.166 390.000 42 Đặt mua
23 Viettel 0332.174.539 390.000 37 Đặt mua
24 Viettel 0364.77.47.97 390.000 54 Đặt mua
25 Viettel 0344.417.418 390.000 36 Đặt mua
26 Viettel 0388.170.670 390.000 40 Đặt mua
27 Viettel 0354.431.468 390.000 38 Đặt mua
28 Viettel 0336.761.261 390.000 35 Đặt mua
29 Viettel 0384.345.062 390.000 35 Đặt mua
30 Viettel 0328.835.118 390.000 39 Đặt mua
31 Viettel 0385.331.031 390.000 27 Đặt mua
32 Viettel 0347.84.4004 390.000 34 Đặt mua
33 Viettel 0378.27.23.43 390.000 39 Đặt mua
34 Viettel 0372.253.168 390.000 37 Đặt mua
35 Viettel 0332.77.15.77 390.000 42 Đặt mua
36 Viettel 0346.31.05.89 390.000 39 Đặt mua
37 Viettel 0343.551.479 390.000 41 Đặt mua
38 Viettel 0374.939.586 390.000 54 Đặt mua
39 Viettel 0364.28.1239 390.000 38 Đặt mua
40 Viettel 0332.406.439 390.000 34 Đặt mua
41 Viettel 0328.931.869 390.000 49 Đặt mua
42 Viettel 0348.012.566 390.000 35 Đặt mua
43 Viettel 0358.75.8188 390.000 53 Đặt mua
44 Viettel 0376.983.068 390.000 50 Đặt mua
45 Viettel 035.368.1246 390.000 38 Đặt mua
46 Viettel 0372.115.001 390.000 20 Đặt mua
47 Viettel 03888.14.679 390.000 54 Đặt mua
48 Viettel 0365.023.990 390.000 37 Đặt mua
49 Viettel 0358.25.1828 390.000 42 Đặt mua
50 Viettel 0358.638.323 390.000 41 Đặt mua