Sim Tứ Quý 0 Đầu Số 08

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0899.54.0000 8.300.000 35 Đặt mua
2 Mobifone 0896.04.0000 12.000.000 27 Đặt mua
3 Mobifone 0896.72.0000 13.000.000 32 Đặt mua
4 Mobifone 0896.74.0000 9.500.000 34 Đặt mua
5 Mobifone 0896.71.0000 13.000.000 31 Đặt mua
6 Mobifone 0896.73.0000 13.000.000 33 Đặt mua
7 Mobifone 0899.02.0000 25.000.000 28 Đặt mua
8 Mobifone 0899.07.0000 25.000.000 33 Đặt mua
9 Mobifone 0899.03.0000 25.000.000 29 Đặt mua
10 Mobifone 0899.05.0000 25.000.000 31 Đặt mua
11 Mobifone 0899.68.0000 45.000.000 40 Đặt mua
12 Mobifone 0899.65.0000 20.000.000 37 Đặt mua
13 Mobifone 0899.69.0000 28.000.000 41 Đặt mua
14 Mobifone 0899.04.0000 18.000.000 30 Đặt mua
15 Mobifone 0899.66.0000 45.000.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 0899.67.0000 20.000.000 39 Đặt mua
17 Mobifone 0899.06.0000 25.000.000 32 Đặt mua
18 Vinaphone 0817.16.0000 8.000.000 23 Đặt mua
19 Vinaphone 0827.96.0000 8.000.000 32 Đặt mua
20 Vinaphone 0844.64.0000 7.000.000 26 Đặt mua
21 Vinaphone 0853.92.0000 8.000.000 27 Đặt mua
22 Vinaphone 0824.29.0000 8.000.000 25 Đặt mua
23 Vinaphone 0819.46.0000 7.000.000 28 Đặt mua
24 Vinaphone 0859.74.0000 8.000.000 33 Đặt mua