Sim Tứ Quý 3 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0333.76.3333 65.600.000 34 Đặt mua
2 Viettel 038.77.03333 39.000.000 37 Đặt mua
3 Viettel 0387.49.3333 19.000.000 43 Đặt mua
4 Viettel 0386.00.3333 57.800.000 29 Đặt mua
5 Viettel 0354.00.3333 20.500.000 24 Đặt mua
6 Viettel 0389.333333 1.105.000.000 38 Đặt mua
7 Viettel 03.888.33333 379.000.000 42 Đặt mua
8 Viettel 0338.46.3333 22.500.000 36 Đặt mua
9 Viettel 0395.95.3333 50.000.000 43 Đặt mua
10 Viettel 0368.51.3333 29.000.000 35 Đặt mua
11 Viettel 0393.70.3333 33.200.000 34 Đặt mua
12 Viettel 0328.72.3333 26.000.000 34 Đặt mua
13 Viettel 033.678.3333 61.100.000 39 Đặt mua
14 Viettel 03622.33333 124.000.000 28 Đặt mua
15 Viettel 03456.43333 45.000.000 34 Đặt mua
16 Viettel 0375.26.3333 36.000.000 35 Đặt mua
17 Viettel 0334.25.3333 23.800.000 29 Đặt mua
18 Viettel 0386.59.3333 67.500.000 43 Đặt mua
19 Viettel 03.5588.3333 71.900.000 41 Đặt mua
20 Viettel 0333.87.3333 65.600.000 36 Đặt mua
21 Viettel 0333.00.3333 450.000.000 21 Đặt mua
22 Viettel 0373.68.3333 67.500.000 39 Đặt mua
23 Viettel 03.789.63333 50.000.000 45 Đặt mua
24 Viettel 0367.333333 366.000.000 34 Đặt mua