Sim Tứ Quý 5 Đầu Số 03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0367.555555 430.000.000 46 Đặt mua
2 Viettel 0352.17.5555 30.000.000 38 Đặt mua
3 Viettel 0374.16.5555 33.000.000 41 Đặt mua
4 Viettel 0333.79.5555 81.000.000 45 Đặt mua
5 Viettel 0362.74.5555 26.200.000 42 Đặt mua
6 Viettel 0333.575555 58.000.000 41 Đặt mua
7 Viettel 039.608.5555 55.000.000 46 Đặt mua
8 Viettel 0349.19.5555 35.700.000 46 Đặt mua
9 Viettel 03773.15555 35.100.000 41 Đặt mua
10 Viettel 0338.59.5555 59.000.000 48 Đặt mua
11 Viettel 032.684.5555 40.500.000 43 Đặt mua
12 Viettel 0338.09.5555 39.900.000 43 Đặt mua
13 Viettel 03936.55555 207.200.000 46 Đặt mua
14 Viettel 0367.38.5555 41.300.000 47 Đặt mua
15 Viettel 0382.555.555 6.000.200.000 43 Đặt mua
16 Viettel 0336.44.5555 36.100.000 40 Đặt mua
17 Viettel 038.929.5555 63.000.000 51 Đặt mua
18 Viettel 0399.57.5555 60.000.000 53 Đặt mua
19 Viettel 0343.50.5555 35.700.000 35 Đặt mua
20 Viettel 0345.715555 36.100.000 40 Đặt mua
21 Viettel 0368.47.5555 33.000.000 48 Đặt mua
22 Viettel 038.93.55555 188.000.000 48 Đặt mua
23 Viettel 03542.55555 108.000.000 39 Đặt mua
24 Viettel 0378.21.5555 42.000.000 41 Đặt mua