Sim Tứ Quý Đầu Số 05

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Reddi 0559.07.8888 34.400.000 58 Đặt mua
2 Reddi 0559.42.9999 37.700.000 61 Đặt mua
3 Viettel 0522.42.3333 19.800.000 27 Đặt mua
4 Reddi 0559.63.5555 27.500.000 48 Đặt mua
5 Reddi 0559.20.9999 42.000.000 57 Đặt mua
6 Vietnamobile 0523.44.7777 18.700.000 46 Đặt mua
7 Reddi 0559.90.9999 147.000.000 64 Đặt mua
8 Vietnamobile 0588.37.6666 38.300.000 55 Đặt mua
9 Vietnamobile 0565.98.0000 2.950.000 33 Đặt mua
10 Reddi 0559.45.4444 9.900.000 44 Đặt mua
11 Reddi 0559.65.7777 25.800.000 58 Đặt mua
12 Vietnamobile 0562.01.4444 3.800.000 30 Đặt mua
13 Reddi 0559.03.0000 8.400.000 22 Đặt mua
14 Vietnamobile 0588.76.0000 4.350.000 34 Đặt mua
15 Gmobile 05.9999.5555 250.000.000 61 Đặt mua
16 Reddi 0559.62.4444 9.900.000 43 Đặt mua
17 Viettel 0562.34.9999 82.500.000 56 Đặt mua
18 Reddi 0559.81.0000 8.400.000 28 Đặt mua
19 Reddi 0559.59.0000 19.500.000 33 Đặt mua
20 Reddi 0559.30.2222 20.700.000 30 Đặt mua
21 Vietnamobile 0582.38.0000 3.300.000 26 Đặt mua
22 Reddi 0559.60.1111 10.900.000 29 Đặt mua
23 Vietnamobile 0588.28.5555 41.300.000 51 Đặt mua
24 Vietnamobile 0566.58.7777 45.000.000 58 Đặt mua